TATYANA KOTOVA

TATYANA KOTOVA
Name: Tatyana Kotova Location: FACES Ph: Alena Romanova MUAH: Egor Kartashov Stylist: Anastasia Voskresenskaya